Етикети

, , , , , , ,

бар-код-описаниеInterantional Standard Book Number (Международен стандартен номер на книга) е уникален в световен мащаб идентификационен номер. В България той се издава от Националната ISBN агенция, чието  седалище се намира в Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. Според изискванията би трябвало всяко отделно издание на книгата, включително при промяна на носителя или езиковата версия, да има различен ISBN номер. С други думи, ако вашата книга бъде отпечатана веднъж с твърди корици и веднъж с меки, ако се предлага също като електронна и аудио книга, за нея биха били отсъдени четири ISBN номера.

Чрез издаването на ISBN номер книгата ви влиза и в регистъра на издаваните книги в България.

Друга основна роля на ISBN е, че въз основа на него се генерира и баркода, който превръща книгата ви в търговски продукт. Ако искате тя да достигне до крайните потребители чрез книжарниците в страната, баркодът е задължителен елемент от корицата.

Издаването на ISBN от Националната ISBN агенция, както и посредством „Фабрика за книги“ е безплатноКогато използвате нашите услуги и искате да издадем за вас ISBN, имайте предвид, че в Националния регистър на издаваните книги в България вашето издание ще фигурира като такова на „Фабрика за книги“.

Ако имате въпроси, пишете ни на office@fabrikazaknigi.bg

Диана Бойчева

Реклами